Privacy Statement

Persoonsgegevens

Amerstudio verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te noemen: “De AVG” 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Amerstudio gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag of mededeling hebben over uw opdracht. Wij vinden dit belangrijk omdat wij uw opdracht zo goed mogelijk willen uitvoeren.

Amerstudio verklaart hierbij dat deze persoonsgegevens nimmer aan derde partijen ter beschikking zullen worden gesteld.

Grondslag van de verwerking

Amerstudio baseert het gebruik van uw persoonsgegevens op een van de grondslagen uit de AVG. Op grond hiervan is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die geldt voor de verantwoordelijke persoon. 

Een dergelijke wettelijke verplichting heeft Amerstudio op grond van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens

De AVG verplicht Amerstudio om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Amerstudio heeft bouwkundige, juridische en technische maatregelen getroffen die onbevoegde toegang, misbruik of verlies van gegevens kunnen voorkomen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Amerstudio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u van Amerstudio wilt weten welke persoonsgegevens zij van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Amerstudio behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Amerstudio

Regulierspoort 42

2152 RB  Nieuw-Vennep 

25-5-2018